Phần mềm đọc mã DNA thực phẩm

Phần mềm đọc mã DNA thực phẩm
24/03/2014

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản mới đây giới thiệu một phần mềm đọc mã vạch DNA có khả năng xác định nguồn gốc thực phẩm và phát hiện gian lận nhãn mác.

Phần mềm đọc mã DNA thực phẩm

Phần mềm đọc mã DNA thực phẩm
24/03/2014

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản mới đây giới thiệu một phần mềm đọc mã vạch DNA có khả năng xác định nguồn gốc thực phẩm và phát hiện gian lận nhãn mác.

Con đường phát sáng trong đêm (24/03/2014)

Siêu máy tính dự báo bão (24/03/2014)

Đạn định vị theo dõi tội phạm (24/03/2014)

Robot biểu lộ cảm xúc như con người (24/03/2014)